Page 1 of 1

Newsflash <- làm sao cho nó biến đi?

Posted: Tue Jul 24, 2007 6:02 pm
by joombala
Chào các bạn! Mình mới biết đến Joomla và nhìn thấy từ này được 2 ngày nay. Mình đã thử tải Joomla 1.13 về và cài đặt thành công, nhưng hiện nay nó co cái Newsflash lúc nào cũng hiện lên random. Mình muốn hỏi các bạn là cái đó dùng để làm gì? THeo mình search trên đây là dùng để tạo tin ngẫu nhiên, nhưng mình cũng không cần nó. Các bạn có thể giúp mình gỡ bỏ nó luôn được không?  >:(

Re: Newsflash <- làm sao cho nó biến đi?

Posted: Fri Aug 03, 2007 2:21 pm
by nguoicodonqua]
Vào phần Module->Site Module, tìm module Newflash rồi Unpublish nó đi

Re: Newsflash <- làm sao cho nó biến đi?

Posted: Sun Aug 05, 2007 11:07 am
by joombala
Cảm ơn bạn, mình đã làm được rồi. ^_^. Thank you! :P