Không sửa được file configuration.php

Các thắc mắc, hướng dẫn về cài đặt và cấu hình Joomla

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
vanhiepk52a
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 6
Joined: Thu Jan 08, 2009 7:16 am

Không sửa được file configuration.php

Post by vanhiepk52a » Sat Jan 10, 2009 6:20 pm

Tôi là 1 newbie nên có rất nhiều cái không hiểu khi cài đặt xong Joomla.Không hiểu vì sao không cài đặt Joomla mà tôi không thể hiện thị Joomla lên mạng .Tôi định thay đổi file configuration.php nhưng mà không file này của tôi không giống như file configuration hướng dẫn như trên mạng.
Các bạn tham khảo :
<?php
class JConfig {
/* Site Settings */
var $offline = '0';
var $offline_message = 'Trang Web này đang tạm ngừng để bảo dưỡng.<br /> Và sẽ hoạt động trở lại sớm nhất.';
var $sitename = '.:Không chỉ là giải trí:.';
var $editor = 'tinymce';
var $list_limit = '20';
var $legacy = '0';
/* Debug Settings */
var $debug = '0';
var $debug_lang = '0';
/* Database Settings */
var $dbtype = 'mysql';
var $host = 'localhost';
var $user = 'root';
var $password = '';
var $db = 'joomla15';
var $dbprefix = 'jos_';
/* Server Settings */
var $live_site = '';
var $secret = 'Uk41yCkJXc4qhb9Z';
var $gzip = '0';
var $error_reporting = '-1';
var $helpurl = 'http://help.joomla.org';
var $xmlrpc_server = '0';
var $ftp_host = '127.0.0.1';
var $ftp_port = '21';
var $ftp_user = '';
var $ftp_pass = '';
var $ftp_root = 'ftp.byethost32.com';
var $ftp_enable = '0';
/* Locale Settings */
var $offset = '0';
var $offset_user = '0';
/* Mail Settings */
var $mailer = 'mail';
var $mailfrom = 'vanhiepk52a@gmail.com';
var $fromname = '.:Không chỉ là giải trí:.';
var $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
var $smtpauth = '0';
var $smtpuser = '';
var $smtppass = '';
var $smtphost = 'localhost';
/* Cache Settings */
var $caching = '0';
var $cachetime = '15';
var $cache_handler = 'file';
/* Meta Settings */
var $MetaDesc = 'Joomla! - hệ thống quản lý nội dung và cổng giao tiếp động.';
var $MetaKeys = 'joomla, Joomla';
var $MetaTitle = '1';
var $MetaAuthor = '1';
/* SEO Settings */
var $sef = '0';
var $sef_rewrite = '0';
var $sef_suffix = '0';
/* Feed Settings */
var $feed_limit = 10;
var $log_path = 'D:\\Program\\xampp\\htdocs\\Joomla15\\logs';
var $tmp_path = 'D:\\Program\\xampp\\htdocs\\Joomla15\\tmp';
/* Session Setting */
var $lifetime = '15';
var $session_handler = 'database';
}
?>

giờ để trang web của tôi hiện thị trên mạng thì tôi phải sửa cái này như thế nào?Thanks nhé!

binbui
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 15
Joined: Tue Feb 03, 2009 6:17 am

Re: Không sửa được file configuration.php

Post by binbui » Thu Feb 05, 2009 3:47 am

có 2 loại file configuration khi cài , giống trên mạng là cài trực tiếp qua browser , còn như bạn là bạn đang cài localhost bằng manual

User avatar
KnightHV
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 190
Joined: Fri Jun 22, 2007 8:32 am
Location: http://tamviet.vn
Contact:

Re: Không sửa được file configuration.php

Post by KnightHV » Sat Apr 04, 2009 8:13 am

File configuration.php sẽ tự sinh trong quá trình cài đặt. Nếu ở localhost thì file sẽ như bạn vừa post lên, trên host hoặc sẽ tự sinh hoặc sẽ hiển thị nội dung để bạn tạo một file configuration.php và upload lên thư mục root. Bạn thử tìm trong nội dung file configuration.php có những gì cá nhân hóa thì sửa đi, chẳng hạn var $user = 'root'; thì sửa root thành user phpmyadmin của bạn. Tương tự với var $password = '';
var $db = 'joomla15';
var $live_site = '';
...

Như site http://example.com/ tôi tiến hành cài trên localhost thì sẽ có path như D:\\Program\\xampp\\htdocs còn trên server sẽ khác, đây là đường dẫn tuyệt đối của thư mục website bạn trên server, tượng tự với thư mục tmp và cache, :).

Hướng dẫn hơi sơ sài nhưng có lẽ bạn nên tự tìm hiểu nhiều hơn về cài đặt Joomla chứ chỉ từ đầu e là hơi khó

User avatar
hoangthangit
I've been banned!
Posts: 24
Joined: Thu Sep 18, 2014 6:18 am
Contact:

Re: Không sửa được file configuration.php

Post by hoangthangit » Mon Aug 15, 2016 8:49 am

bạn coi lại phân quyền của file configuration.php xem. phải được modify mới được


Locked

Return to “Cài đặt - Cấu hình”