Page 1 of 1

Xin anh em hỗ trợ cách lấy giá trị title của article....

Posted: Wed Oct 12, 2011 9:17 am
by hiepnhung07
Tình hình là mình muốn lấy giá trị title của bài viết để đưa vào giá trị của 1 field trong Form (cụ thể là RSSForm) nhưng ko biết làm thế nào. Mong được các anh chị em cao văn thủ joomla giúp đỡ với. Mình xin chân thành cảm ơn!

Re: Xin anh em hỗ trợ cách lấy giá trị title của article....

Posted: Fri Oct 14, 2011 4:16 am
by tomytran
Bạn mần thử cái này xem:

if (is_object( $menu )) {
$menu_params = new JParameter( $menu->params );
if (!$menu_params->get( 'page_title')) {
$params->set('page_title', htmlspecialchars_decode($mainframe->getCfg('sitename' )));
}
} else {
$params->set('page_title', htmlspecialchars_decode($mainframe->getCfg('sitename' )));
}
$document->setTitle( $params->get( 'page_title' ) );

Re: Xin anh em hỗ trợ cách lấy giá trị title của article....

Posted: Mon Aug 26, 2013 11:41 pm
by EmilyTran69
Thanks tomytran đã hướng hỗ trợ...mình đang bị vướng mắc vấn đề tương tự, mình đang làm thử hướng dẫn xem sao.