hiển thị featured artiles từ sub-category joomla 2.5

Các thắc mắc, hướng dẫn về cài đặt và cấu hình Joomla

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
quyenvcu92
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Thu Nov 15, 2012 12:41 pm

hiển thị featured artiles từ sub-category joomla 2.5

Post by quyenvcu92 » Thu Nov 15, 2012 1:13 pm

mình có một category: đồ ăn, 2 sub-category là thịt và hoa quả thuộc đồ ăn ấy.
mình muốn trang chủ hiển thị featured article từ cả 2 sub-category ấy thì làm ntn?
mình đặt homepage là dạng Featured articles từ category đồ ăn, nhưng nó k hiện ra bài viết từ 2 cái sub-category kia. bạn nào làm dc thì chỉ mình vs :(
mình đang cần gấp lắm, tùy chỉnh chán chê mà chưa ra :((

Locked

Return to “Cài đặt - Cấu hình”