giúp mình điều hướng ulr joomla 2.5.6

Các thắc mắc, hướng dẫn về cài đặt và cấu hình Joomla

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
b0yko0l
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Wed May 04, 2016 5:28 am

giúp mình điều hướng ulr joomla 2.5.6

Post by b0yko0l » Wed May 04, 2016 7:43 am

mình mới học qua về joomla, hnay làm xong phần back-end thì xảy ra lỗi, khi nhấn vào 1 link bất kỳ thì nó chuyển hướng về localhost/xampp mà không phải là localhost/tênweb/bàiviết. ai giúp mình với :( :'( :'(

Locked

Return to “Cài đặt - Cấu hình”