Page 1 of 1

Cần hỗ trợ module Video/Clip

Posted: Tue Jun 22, 2010 4:03 am
by bambino
Xin chào mọi người,
Mình đang cần code phần playlist và embed như trang www.chungta.vn
Ai có cho mình xin nhé! Phần player thì nó dùng Avreloaded thì mình biết rồi. Chỉ duy nhất phần bên dưới là mình chưa biết cách.

Thanks!

Re: Cần hỗ trợ module Video/Clip

Posted: Thu Sep 30, 2010 10:06 am
by bachmahoangtu
Bạn nói rõ hơn được ko? Nếu bạn cần Module hỗ trợ video thì sao ko cài thêm plugin plg_jw_allvideos-v3.3_j1.5.zip bạn có thể tải tại trang exstension.joomla.org. Mỗi khi cần thêm 1 video vào bài viết chỉ cần chèn thêm thẻ {flv}{/flv} là ok.

Re: Cần hỗ trợ module Video/Clip

Posted: Wed Mar 05, 2014 7:47 pm
by ndhn0802
bạn nói rõ hơn tí xem ?