Cách thêm nhiều field trong module (Dynamic Add Fields)

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
freexp
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Sun Aug 10, 2014 5:37 pm

Cách thêm nhiều field trong module (Dynamic Add Fields)

Post by freexp » Sun Aug 10, 2014 6:11 pm

Mình muốn viết 1 cái module slideshow cho phép add nhiều field image động.
Tức là giống như cái thằng Slideshow CK này nè.

Image

Khi click vào Add a slide thì nó xuất hiện thêm 1 form lưu trữ thông tin file ảnh đó. Mình có mổ xẻ cái Module slideshowck này rồi như chưa hiểu lắm ở đoạn. Nó lưu thông tin những cái form đó vào trong CSDL.

Code: Select all

function storeslideck() {
	var i = 0;
	var slides = new Array();
	document.id('ckslideslist').getElements('.ckslide').each(function(el) {
		slide = new Object();
		slide['imgname'] = el.getElement('.ckslideimgname').value;
		slide['imgcaption'] = el.getElement('.ckslidecaptiontext').value;
		slide['imgcaption'] = slide['imgcaption'].replace(/"/g, "|dq|");
		slide['imgtitle'] = el.getElement('.ckslidetitletext').value;
		slide['imgtitle'] = slide['imgtitle'].replace(/"/g, "|dq|");
		slide['imgthumb'] = el.getElement('img').src;
		slide['imglink'] = el.getElement('.ckslidelinktext').value;
		slide['imglink'] = slide['imglink'].replace(/"/g, "|dq|");
		slide['imgtarget'] = el.getElement('.ckslidetargettext').value;
		slide['imgalignment'] = el.getElement('.ckslidedataalignmenttext').value;
		slide['imgvideo'] = el.getElement('.ckslidevideotext').value;
		// slide['slideselect'] = el.getElement('.ckslideselect').value;
		slide['slidearticleid'] = el.getElement('.ckslidearticleid').value;
		slide['slidearticlename'] = el.getElement('.ckslidearticlename').value;
		slide['imgtime'] = el.getElement('.ckslideimgtime').value;
		slides[i] = slide;
		i++;
	});

	slides = JSON.encode(slides);
	slides = slides.replace(/"/g, "|qq|");
	document.id('ckslides').value = slides;
	storeremovewarning();

}
Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Nếu đc thì làm 1 cái tutorial nho nhỏ helloworld càng hay :D . Tks mọi người đã đọc topic này.

 
 
Locked

Return to “Thành phần mở rộng cho Joomla!”