Xin Module đếm thời gian ngược giống DEAL cho giấy dán tường

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
Khanglp
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 19
Joined: Sat Oct 18, 2014 5:16 am

Re: Xin Module đếm thời gian ngược giống DEAL cho giấy dán t

Post by Khanglp » Mon Nov 17, 2014 11:02 am

bạn dùng thử Smart Countdown nhé, it's free :)

Nguyen APL
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 17
Joined: Fri Oct 31, 2014 12:18 am

Re: Xin Module đếm thời gian ngược giống DEAL cho giấy dán t

Post by Nguyen APL » Wed Nov 19, 2014 5:35 pm

Khanglp wrote:bạn dùng thử Smart Countdown nhé, it's free :)
Bác dùng cái này cho trang nào rồi, cho xem cái demo được không?Locked

Return to “Thành phần mở rộng cho Joomla!”