Page 1 of 1

Xin hướng dẫn tạo giao diện tết cho joomla

Posted: Fri Feb 13, 2015 9:15 am
by tinhbanvnn
Năm mới sắp đến, sếp công ty em muốn làm giao diện tết như site http://thetai.info/ làm sao có thể làm 2 cái banner flash 2 bên như site đó ạ? nhờ anh chị giúp đỡ em với ạ

Re: Xin hướng dẫn tạo giao diện tết cho joomla

Posted: Fri Feb 13, 2015 2:51 pm
by phamhphuc
Bạn có thể dùng extension này http://bowthemes.com/joomla-extensions/ ... anner.html

Re: Xin hướng dẫn tạo giao diện tết cho joomla

Posted: Thu Oct 29, 2015 4:26 am
by phapnguyenit
bạn làm background position:fixed là ổn thôi mà

Re: Xin hướng dẫn tạo giao diện tết cho joomla

Posted: Thu Oct 29, 2015 7:06 am
by tivanvodich
Sao mình view website đó có thấy banner gì đâu nhỉ?

Re: Xin hướng dẫn tạo giao diện tết cho joomla

Posted: Thu Oct 29, 2015 10:51 am
by huyhoa
tivanvodich wrote:Sao mình view website đó có thấy banner gì đâu nhỉ?

Toàn bài viết từ năm ngoái hoặc có khi 2011,2012,2013, các bố mới vào đang tìm cách post bài kiếm posts để đủ số lượng tạo chữ ký, nên phải moi lên để cố câu mấy bài.
Nhìn cái forum joomla vietnamese ở đây vắng tanh :)