Page 1 of 1

Re: Xin plugin rich review hiển thị google

Posted: Sun Mar 22, 2015 9:02 am
by jcms

Re: Xin plugin rich review hiển thị google

Posted: Mon Mar 30, 2015 3:54 am
by obaha
Bác có thể nói rõ hơn được không bác?

Re: Xin plugin rich review hiển thị google

Posted: Mon Mar 30, 2015 5:06 am
by hungkhanggl
obaha wrote:Bác có thể nói rõ hơn được không bác?
Thì test 2 cái extension bạn trên giới thiệu đó, rõ thế nào nữa nhỉ?

Re: Xin plugin rich review hiển thị google

Posted: Mon Apr 06, 2015 1:40 am
by obaha
hungkhanggl wrote:
obaha wrote:Bác có thể nói rõ hơn được không bác?
Thì test 2 cái extension bạn trên giới thiệu đó, rõ thế nào nữa nhỉ?
Vậy thì cảm ơn bạn nhiều. Để mình tìm hiểu để test thử.

Re: Xin plugin rich review hiển thị google

Posted: Thu Jul 23, 2015 5:43 am
by thanglioa
Hiện nay các nền tảng dựa trên bác google luôn được ưu tiên. Ngoài các plugin rich review hiển thị google còn dùng cả plugin rich review hiển thị facebook nữa.

Re: Xin plugin rich review hiển thị google

Posted: Fri Oct 09, 2015 3:27 am
by ichiase24h
thanglioa wrote:Hiện nay các nền tảng dựa trên bác google luôn được ưu tiên. Ngoài các plugin rich review hiển thị google còn dùng cả plugin rich review hiển thị facebook nữa.
bác có thể cho em xin link để tải rich review hiển thị facebook được không bác em đang cần cái này. cảm ơn bác

Re: Xin plugin rich review hiển thị google

Posted: Mon May 01, 2017 9:06 am
by bangdaihoc
Cho e xin plugin hiển thị * ra google với ạ, nhẹ nhẹ càng tốt ạ