Page 1 of 1

Bị lỗi 'restricted access' khi install new template

Posted: Thu Nov 23, 2006 3:27 am
by inspirits
Xin chào,

Tôi mới xài Joomla, và khi install 1 template moi down từ Joomla Art thì nhận được lỗi 'restricted access' khi mở web đó lên. Bạn nào biết xin chỉ giúp. Cám ơn

Re: Bị lỗi 'restricted access' khi install new template

Posted: Thu Nov 23, 2006 4:02 am
by Jingjang
kiểm tra chmod

Re: Bị lỗi 'restricted access' khi install new template

Posted: Thu Nov 23, 2006 4:59 am
by inspirits
mình đang chạy website đó trên localhost, hông thấy chmod ở đâu để chỉnh

Re: Bị lỗi 'restricted access' khi install new template

Posted: Thu Nov 23, 2006 11:09 am
by vhv_alex
Joomla version ?