Page 2 of 2

Re: Cần thiết kế template cho web site

Posted: Fri Nov 14, 2014 3:45 am
by Khanglp
mình gọi không được, bạn còn làm không? cty mình đang cần làm website. Giá cả sao cho mình biết nhé

Re: Cần thiết kế template cho web site

Posted: Fri Nov 14, 2014 3:22 pm
by longnguyen12486
Khanglp wrote:mình gọi không được, bạn còn làm không? cty mình đang cần làm website. Giá cả sao cho mình biết nhé
Bạn cần làm website như thế nào? Bạn có thể pm mình để mình giúp cho.