Page 1 of 1

Tai sao loi trong joomla1.5

Posted: Thu Dec 28, 2006 4:09 am
by underviolletmoon
Tai sao khi toi cai ban joomla1.5 vao thi phan de toi cai cac temp toi thiet ke va xem cac temp deu bi loi
cac ban chi cho toi voi

Re: Tai sao loi trong joomla1.5

Posted: Thu Dec 28, 2006 8:04 am
by thegioiphatminh
Bạn cần chú ý Template cho Joomla! 1.5 hơi khác so với Joomla! 1.0.x

Do vậy bạn cần xem template mẫu mặc định của Joomla! trước khi thiết kế template của riêng mình.

Re: Tai sao loi trong joomla1.5

Posted: Thu Jan 04, 2007 3:26 pm
by vhv_alex
Bạn cho chi tiết lỗi ?