Page 1 of 1

Bị vỡ khung template

Posted: Thu Jan 18, 2007 4:47 am
by hot_boyHN
Trong category Blog khi mình đã có đủ 4 bài viết thì khung bị vỡ, tất cả đoạn từ banner đến các bài viết đều nằm dưới Menu. Làm thế nào để các bài viết nằm phía trên ngang hàng với Menu nhỉ

http://www.thanhhungtour.com/Joomla/ind ... 0&Itemid=9