Page 1 of 1

Có chương trình nào design temp cho smf hoặc vbb không?

Posted: Mon Feb 05, 2007 6:17 am
by hoaisonvnn
Có không ạ. Chương trình hoặc tool cho Dreamweaver cũng được ạ. Nếu có thì cho em xin nhé. Thanks các bác.

Re: Có chương trình nào design temp cho smf hoặc vbb không?

Posted: Tue Mar 20, 2007 3:18 am
by all rise
Po hands,làm gì có,bác chịu khó nhìn cấu trúc của nó,rồi modify,từ từ rồi làm hết luôn cả temp,riết rồi cũng pro.

Re: Có chương trình nào design temp cho smf hoặc vbb không?

Posted: Wed Mar 21, 2007 10:17 am
by Jingjang
ra hang dia, 8000 1 cai