Page 1 of 1

Nhờ các huynh giúp đỡ về đặt kích thức cho module ở layout?? Giúp em với

Posted: Sat Apr 21, 2007 12:13 pm
by lahongvu
Ví dụ:  em có 2 module user1, user2. Làm thế nào để em gán cho user1 width 60% và còn lại là user2

Nhờ các bro có kinh nghiệm giúp đỡ !

Re: Nhờ các huynh giúp đỡ về đặt kích thức cho module ở layout?? Giúp em với

Posted: Sat Apr 21, 2007 1:24 pm
by thegioiphatminh
Bạn gán trong CSS hoặc

...user1...
...user2...
Đơn giản nhất là như thế

Re: Nhờ các huynh giúp đỡ về đặt kích thức cho module ở layout?? Giúp em với

Posted: Sat Apr 21, 2007 3:34 pm
by lahongvu 
  " style="width: ;">
   
 
 
 
 
  " style="width: ;">
   
 
 
 
 
  " style="width: ;">
   
 
 
Đó là đoạn mã trong template của em, anh có thể sửa giúp em chứ, bro thegioiphatminh

Re: Nhờ các huynh giúp đỡ về đặt kích thức cho module ở layout?? Giúp em với

Posted: Sat Apr 21, 2007 3:50 pm
by lahongvu
em đã giải quyết xong, dễ thế mà ko biết, cám ơn anh thegioiphatminh