Page 1 of 1

Open source CMS nào tốt nhât?

Posted: Thu Jul 12, 2007 1:25 am
by musiclove
:) Chào mọi người!
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều CMS nguồn mở khác nhau cùng tồn tại, dù mới đến với Joomla và thấy rất hay nhưng mình nghĩ việc so sánh các CMS với nhau cũng mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Hiện giờ thì có Joomla, Drupal, PHPnuke, Fusion, WebAPP, Wordpress và còn nhiều thứ khác nữa, các bạn có thể tham khảo http://www.blinklist.com/luisvraz/CMS/
Cảm ơn sự đóng góp của mọi người  :)!

Re: Open source CMS nào tốt nhât?

Posted: Thu Jul 12, 2007 3:24 pm
by jcisio
musiclove wrote: :) Chào mọi người!
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều CMS nguồn mở khác nhau cùng tồn tại, dù mới đến với Joomla và thấy rất hay nhưng mình nghĩ việc so sánh các CMS với nhau cũng mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Hiện giờ thì có Joomla, Drupal, PHPnuke, Fusion, WebAPP, Wordpress và còn nhiều thứ khác nữa, các bạn có thể tham khảo http://www.blinklist.com/luisvraz/CMS/
Cảm ơn sự đóng góp của mọi người  :)!
CMS nào tốt nhất cho bạn ? Cần biết: khả năng của bạn thế nào, dùng CMS để làm gì, dùng những chức năng nào...