Thumbnail của trang web bị lỗi do đâu?

Các thắc mắc, hướng dẫn về thiết kế Tempalte cho Joomla

Moderator: hungkhanggl

Locked
dulich5
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 13
Joined: Sun Jan 13, 2008 7:02 pm

Thumbnail của trang web bị lỗi do đâu?

Post by dulich5 » Thu Oct 09, 2008 7:27 am

Nhờ anh chị giúp đỡ dùm:
- mình cài web (http://khaihoan-glove.com/home )
Mọi thứ đều ok, ngoại trừ trường hợp hình ảnh ở trang frontpage không hiển thị ảnh dạng thumbnail mà thay vào đó là kích thước mặc định của ảnh luôn. Do vậy mà trang trông rất xấu.

Xin hỏi, lỗi này do đâu? Tôi có thể chỉnh kích thước thumbnail bài viết ở đâu.

(Mình xài joomla 1.0).

Và đây là css của web:

body {

FONT-FAMILY: Arial, verdana, sans-serif;


}
.main_body{
background-image:url("../images/bgbg.png");

background-repeat:repeat-x;

/*background-color:#DBF8E8;*/

background-color:#00a650;

}
.contentheading, .contentpaneopen{
padding-right:10px;
}
body *{

font-size: 12px;

}

table, table tr, table tr td {

padding: 0px;

margin: 0px;

}

a{

color:#00a650;

/*

color:#003366;*/

text-decoration:none;

}a:hover{

color:#666666;

text-decoration:underline;

}table.moduletable, div.moduletable, .moduletable-mainmenu{

padding: 0px;

border-left: 1px solid #CCCCCC;

border-right: 1px solid #CCCCCC;

border-bottom: 1px solid #CCCCCC;

margin: 0px 0px 10px 0px;

width: 100%;

}


.jazin-content {
display:block;

}

table.moduletable-bottom, div.moduletable-bottom{

padding: 0px;

border-left: 1px solid #CCCCCC;

border-right: 1px solid #CCCCCC;

border-bottom: 1px solid #CCCCCC;

margin: 0px 0px 0px 0px;

width: 100%;

}

.moduletable tr td, .moduletable-blue tr td, .moduletable-bottom tr td{

padding: 5px;}

.moduletable th, .moduletable-bottom th,.moduletable-mainmenu th, div.moduletable h3{

padding: 0px 0px 0px 8px;

background: url(../images/about-subnav-titbg.gif);

font-style: normal;

font-size:12px;

line-height: 25px;

font-weight: bold;

/* color: #FF3399; */

border-bottom: 1px solid #CCCCCC;

border-top: 1px solid #CCCCCC;

text-align:left;

}


.moduletable-blue{

background:#E8E9EC;

text-align:center;

padding: 0px;

border-left: 1px solid #CCCCCC;

border-right: 1px solid #CCCCCC;

border-bottom: 1px solid #CCCCCC;

margin: 0px 0px 0px 0px;

width: 100%;

}.moduletable-blue th, div.moduletable-blue h3{

padding-left: 12px;

padding-right: 8px;

/* background: #01954F; */

background-image:url("../images/blue-bgd.gif");

color:#FFFFFF;

height:27px;

font-size: 12px;

font-style: normal;

line-height: 25px;

}

.moduletable tr td {

}

.moduletable .contentpaneopen {

margin: 10px;

}

.moduletable .contentpaneopen .mainlevel{

padding-left: 12px;

padding-right: 8px;

height: 30px

}.search {

margin: 10px;

}.moduletable-mainmenu{

border: 1px solid #ccc

}

.moduletable-mainmenu tr td table tr td{padding-left: 12px;

padding-right: 8px;

height: 30px;}

.moduletable-mainmenu tr td table tr td A {

font-size: 12px;

font-style: normal;

line-height: 30px;

font-weight: normal;

COLOR: #4C8572;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: bold;

background: url(../images/arrow4.gif) left no-repeat;

padding-left:15px;

border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;

display:block;

}

.moduletable-mainmenu tr td table tr td A:hover {

COLOR: #CC6600;

TEXT-DECORATION: underline

}

.moduletable-mainmenu tr td table tr td div {

padding-left: 0px;

padding-right: 8px;

height: 30px;

border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;

}.moduletable-mainmenu tr td table tr td div a{

display:block;

font-style: normal;

line-height: 30px;

font-weight: normal;

COLOR: #4C8572;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: normal;

background-image:none;

padding-left:15px;

font-size: 11px;

}

}

#active_menu {

COLOR: #000000;

}

#active_menu-nav{

COLOR: #666666;

}

.ticker{

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

}

.ticker ul.latestnews {

padding: 0px;

margin:0px auto;

list-style: square;

}

.ticker ul.latestnews li.latestnews{

display: inline;

list-style: square;

}.ticker ul.latestnews li.latestnews a{

color: #ffffff;

padding: 0px 10px;

}.topmenu

{

padding-left: 15px;

background: #e7ecf9;

height: 26px;

}

.topmenu . moduletable

{

padding-left: 15px;

background: #e7ecf9;

height: 26px;

}

.topmenu a.mainlevel-nav

{

font-weight:bold;

padding: 0px 20px;

color:#000000;

text-decoration:none;

background: url(../images/arrow2.gif) right no-repeat ;

margin: 10px;

}.topmenu a.mainlevel-nav:hover

{

font-weight:bold;

padding: 0px 20px;

color:#000000;

text-decoration:underline;

background: url(../images/arrow3.gif) right no-repeat ;

margin: 10px;

}

.contentpaneopen {

text-align: justify;

}.contentpaneopen .contentheading{

font-size: 130%;

font-weight: bold;

color:#CC3300;}

.article_seperato{}

.back_button{

}.sectiontableentry1{

background:#FCFCFC;

}#buttons{

}#jflanguageselection {}

.jflanguageselection{

padding: 0px;

margin:0px;

list-style:none;

}

.jflanguageselection li{

padding: 0px 5px;

margin:0px;

display:inline;

font-size:8px;

}

.jflanguageselection li a{color:#666

}.jflanguageselection li .langImg{

margin: 0px 3px 0px 0px

}

.footer * {

color:#FFFFFF;

}.maintit {

FONT-FAMILY: Arial Narrow;

font-size: 38px;

font-style: normal;

line-height: 30px;

font-weight: normal;

color: #FFFFFF;

}.top1{

background: #03B351 url(../images/maintitbg-about.gif) right top ;

background-repeat: no-repeat;

padding-left: 20px;

padding-right: 20px;

height:58px;

}.footermenu table tr td{

text-align: center;

}

/*

#GalleryThumbnails {

float:left;

margin-top:3px;

width:80px;

}

.GalleryThumbnail {

float:left;

width:24px;

height:24px;

background-image:url('');

}

.GalleryThumbnail a {

background-color:#FFFFFF;

width:24px;

height:24px;

position:absolute;

}

.GalleryThumbnail a:hover {

background-color:#99CCFF;

width:24px;

height:24px;

}

.GalleryThumbnail a:selected {

background-color:#99CCFF;

width:24px;

height:24px;

}

.GalleryThumbnailImage {

border:0px;

margin:2px 2px 2px 2px;

}

.GalleryThumbnailSelected {

float:left;

width:24px;

height:24px;

}

.GalleryThumbnailSelected a {

background-color:#fda702;

width:24px;

height:24px;

position:absolute;

}

.GalleryThumbnailSelected a:hover {

background-color:#fda702;

width:24px;

height:24px;

}

#GalleryCaption {

float:left;

width:170px;

}

#GalleryMain {

float:left;

width:170px;

}

#GalleryMainImage {

float:left;

width:170px;

}

.Captiontx {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: bold;

color: #960014;

}

.Captiontx A {

COLOR: #960014;

TEXT-DECORATION: none

}

.Captiontx A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}.subtit {

font-size: 15px;

font-style: normal;

line-height: 18px;

font-weight: normal;

color: #4B4B4B;

}

.txtfield {

color: #000000;

border-left: 1px solid #9b9b9b;

border-top: 1px solid #9b9b9b;

border-right: 1px solid #D9D9D9;

border-bottom: 1px solid #D9D9D9;

padding-left: 4px;

padding-right: 4px;

padding-top: 1px;

padding-bottom: 1px;

background-color: #FFFFFF

}

.IRcellnav {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

border-left: 1px solid #999999;

border-top: 1px solid #999999;

border-right: 1px solid #999999;

border-bottom: 1px solid #999999;

padding-left: 16px;

padding-right: 8px;

padding-top: 5px;

padding-bottom: 5px;

background-color: #FFFFFF

}

.IRcellnav A {

COLOR: #0052a5;

TEXT-DECORATION: none

}

.IRcellnav A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: bold;

}

#IRcell A:hover {

COLOR: #37537e;

TEXT-DECORATION: underline;

background-color: #e5fffe

}

.loc {

font-size: 10px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.loc A {

COLOR: #6e6e6e;

TEXT-DECORATION: none

}

.loc A:hover {

COLOR: #37537e;

TEXT-DECORATION: underline

}

.tool {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.tool A {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

.tool A:hover {

COLOR: #37537e;

TEXT-DECORATION: underline

}

.year {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.year A {

COLOR: #2780c9;

TEXT-DECORATION: none

}

.year A:hover {

COLOR: #2780c9;

TEXT-DECORATION: underline

}

.news {

font-size: 12px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.news A {

COLOR: #2780c9;

TEXT-DECORATION: none

}

.news A:hover {

COLOR: #2780c9;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: bold;

}

.con10 {

font-size: 10px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.con10 A {

COLOR: #01954F;

TEXT-DECORATION: none

}

.con10 A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: underline

}

.con11 {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.con11 A {

COLOR: #01954F;

TEXT-DECORATION: none

}

.con11 A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

.con12 {

font-size: 12px;

font-style: normal;

line-height: 16px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.con12 A {

COLOR: #01954F;

TEXT-DECORATION: none

}

.con12 A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: bold;

}

.con14 {

font-size: 14px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.Lnav {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.Lnav A {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

.Lnav A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: bold;

}

.LnavMedia {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.LnavMedia A {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

.LnavMedia A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: bold;

}

.LnavPro {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.LnavPro A {

COLOR: #007dc9;

TEXT-DECORATION: none

}

.LnavPro A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: normal;

}

.LnavProT {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: bold;

color: #FFFFFF;

}

.LnavProT A {

COLOR: #FFFFFF;

TEXT-DECORATION: none

}

.LnavProT A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none;

}

.LnavCareer {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #000000;

}

.LnavCareer A {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

.LnavCareer A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none;

font-weight: bold;

}

.LnavAbout {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #3d3d3d;

}

.LnavAbout A {

COLOR: #4C8572;

TEXT-DECORATION: none

}

.LnavAbout A:hover {

COLOR: #ff6600;

TEXT-DECORATION: underline

}

.link {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 14px;

font-weight: normal;

color: #01954F;

}

.link A {

COLOR: #01954F;

TEXT-DECORATION: none

}

.link A:hover {

COLOR: #4d4d4d;

TEXT-DECORATION: #4d4d4d

}

.slink {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 14px;

font-weight: normal;

color: #6494c7;

}

.slink A {

COLOR: #6494c7;

TEXT-DECORATION: none

}

.slink A:hover {

COLOR: #4d4d4d;

TEXT-DECORATION: #4d4d4d

}

.ticker {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #FFFFFF;

}

.bot {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #FFFFFF;

}

.bot A {

COLOR: #FFFFFF;

TEXT-DECORATION: none

}

.bot A:hover {

COLOR: #9db7cd;

TEXT-DECORATION: none

}

.quicklink {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #FFFFFF;

}

.subnavno {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: bold;

color: #000000;

}

.subnavno A {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

.subnavno A:hover {

COLOR: #ad0119;

TEXT-DECORATION: none

}

.topnav {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: normal;

color: #FFFFFF;

}

.topnav A {

COLOR: #FFFFFF;

TEXT-DECORATION: none

}

.topnav A:hover {

COLOR: #daeafa;

TEXT-DECORATION: none

}

.proexpand {

COLOR: #000000;

FONT-FAMILY: Arial, Trebuchet MS, Tahoma;

FONT-SIZE: 12px;

FONT-WEIGHT: normal;

LINE-HEIGHT: 13px

}

.proexpand A {

COLOR: #AD0119;

TEXT-DECORATION: none

}

.proexpand A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: underline

}

.mktree {

COLOR: #AD0119;

FONT-FAMILY: Arial, Trebuchet MS, Tahoma;

FONT-SIZE: 12px;

FONT-WEIGHT: bold;

LINE-HEIGHT: 13px

}

.mktree A {

COLOR: #AD0119;

TEXT-DECORATION: none

}

.mktree A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: underline

}

.mainnav {

FONT-FAMILY: arial, verdana, sans-serif;

font-size: 12px;

font-style: normal;

line-height: 15px;

font-weight: bold;

color: #213a61;

}

.mainnav A {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

.mainnav A:hover {

COLOR: #FFFFFF;

TEXT-DECORATION: none

}

.counter {

font-family: arial, verdana, Helvetica, sans-serif;

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: normal;

font-weight: normal;

color: #000000

}

.footer {

font-size: 11px;

font-style: normal;

line-height: 14px;

font-weight: normal;

color: #213a61;

}

.footer A {

COLOR: #213a61;

TEXT-DECORATION: none

}

.footer A:hover {

COLOR: #000000;

TEXT-DECORATION: none

}

*/

Locked

Return to “Thiết kế Template”