Page 1 of 1

Cần người thiết kế Joomla website

Posted: Wed Jan 21, 2009 11:18 pm
by artwizard
Chào các bạn,
Công ty tôi cần người thiết kế JOOMLA website, nếu bạn nào thích thú xin liẹn lạc: info@artwizard.net. có thể làm tại nhà.

Re: Cần người thiết kế Joomla website

Posted: Sat Sep 03, 2011 3:26 am
by doankhoavy
Bạn đã có ai thiết kế chưa vậy,nếu chưa thì liên hệ mình nha.Mặc dầu topic này quá cũ rồi.hehe

Re: Cần người thiết kế Joomla website

Posted: Tue Oct 30, 2012 4:53 am
by banana_2012
Chi tiét công việc chút đc ko bạn?