Page 1 of 1

Menu với icon hiệu ứng động

Posted: Tue Feb 24, 2009 2:12 am
by KennyDinh
Cho mình hỏi tí,
1. Làm thế nào để chèn icon và tạo hiệu ứng động cho menu như demo này http://www.joomlart.com/templates_demo. ... ja_zeolite

2. Làm thế nào để cái slide ngay bên dưới menu như demo trên.

Các bạn giúp mình với !!