Page 1 of 1

Cần giúp đỡ chỉnh sửa joomla template

Posted: Sat May 09, 2009 2:37 am
by tranduyninh1
Mình đang có 1 template của joomla, (yoo theme) khi mình dùng chức năng section blog thì các ảticle hiển thị rất đẹp như hình dưới :
Image
bây giờ mình muốn chỉnh tất cả các template của yoo theme đều hiển thị article như vậy thì phải chỉnh sửa chỗ nào? css hay php quy định sự hiển thị đó ? đoạn code nào quy định hiển thị ảticle như vậy ?
download yoo scoop : (template trong hình)

dơnload other template từ yoo théme
yoo pulse

vì diễn đàn không chấp nhận link download này nên mong các bạn giúp mình .