Page 1 of 1

có cái template hoặc site mẫu ko

Posted: Tue Mar 07, 2006 1:47 pm
by vua_rua
Có cách nào để thay đổi layout hoặc interface của joomla ko các bác. Ví dụ tôi muốn thay thế mainmenu lên trênmà ko để ở bên phải như ở trang Joomla đã mặc định sẵn.thank alot of ur answer

Re: có cái template hoặc site mẫu ko

Posted: Tue Mar 07, 2006 2:22 pm
by Jingjang
admin>module>mainmenu> change other position

Re: có cái template hoặc site mẫu ko

Posted: Tue Mar 07, 2006 2:53 pm
by vua_rua
thank bro rat nhieu