Page 1 of 1

Help me!!!

Posted: Mon Mar 27, 2006 1:40 am
by sourire926
Các themes của Joomla mặc định ở Home thì chỉ có 3 bài viết! Các bài còn lại thì nằm trong list ! Vậy xin được hỏi là nếu muốn Home hiện thị hơn 3 bài viết thì làm thế nào?

Còn vấn đề quan trọng này nữa! Ở Home hay các Menu thì mặc định chỉ có bài viết mới nhất là đứng riêng ra, không bị chèn 2 bài theo chiều ngang như các bài viết thứ 2,3! Vậy làm sao để các bài thứ 2,3.. có thể đứng riêng và không bị 2 bài chèn nhau?
Có thể nói như thế này, cách sắp xếp bài viết cũ của Joomla là: ( với A,B,C,D..là các bài viết)
A
----
B  C
----
list...
Bây giờ muốn đổi thành:
A
----
B
---
C
---
D
---
(và hơn nữa)

Phải làm thế nào?
Quả thực cảm ơn rất nhiều nhiều nếu giúp đc vấn đề này !

Re: Help me!!!

Posted: Mon Mar 27, 2006 11:11 am
by nightingale
trong administrator, bạn chọn menu->mainmenu->blog->parameter->colum->1

Re: Help me!!!

Posted: Mon Mar 27, 2006 11:15 am
by thegioiphatminh
1. Làm gì có chế độ mặc định là 3 bài viết ở trang HOME (FrontPage).

2. Muốn hiển thị các bài liền nhau theo chiều dọc của trang thì
- Bạn hãy chú ý các tham số (Parameters) bên tay phải khi tạo các Menu-Item.
# Leading: n (Sẽ hiển thị n bài viết liền nhau)
# Intro: n (Sẽ hiển thị n bài viết theo chiều dọc)
Columns: n (Sẽ hiển thị n cột khi chọn tham số # Intro)

Re: Help me!!!

Posted: Mon Mar 27, 2006 11:19 am
by nightingale
hi, thegioiphatminh, bạn đang online à, có thể trả lời cho mình bài lỗi install tamplate không? cảm ơn,