Page 1 of 1

Template cho quảng cáo

Posted: Thu Aug 19, 2010 10:48 am
by lenguyen
các bác cho em hỏi? làm thế nào để đặt được quảng cáo ( của google adsense chẳng hạn) vào giữa bài viết.

ở blogger thì em làm được rồi.
còn với joomla em mò mãi chẳng ra.

các bác chỉ cho em với. cảm ơn các bác nhiều

Re: Template cho quảng cáo

Posted: Wed Sep 22, 2010 1:43 am
by sieumicro
Bạn muốn tự động hay là tự chèn code tay?? và giữa bài việt đc tính như thế nào?? kiếm plugin google ad in content xem. hi vọng là được.