Page 1 of 1

J css !

Posted: Sat May 06, 2006 2:21 am
by Jingjang
css hiện tại của J 1.0.8

Code: Select all

/**com_contact**/
.componentheading
.contentpane
.contentdescription
.sectiontableheader
.category
.small
.contentpane
.contentheading
.contact_email
.inputbox
.button

/**com_content**/
.componentheading
.contentpane
.contentdescription
.inputbox
.sectiontableheader
.sectiontableentry1
.sectiontableentry2
.sectiontablefooter
.blogsection
.contentpaneopen
.article_seperator
.contentheading
.contentpagetitle
.buttonheading
.small
.createdate
.modifydate
.readon
.pagenav_prev
.pagenav_next
.adminform
.button
.text_area
.blog
.blog_more

/**com_login**/
.contentpane
.componentheading
.inputbox
.button

/**com_newsfeeds**/
.componentheading
.contentpane
.contentdescription
.sectiontableheader
.category
.small
.contentheading

/**com_poll**/
.componentheading
.contentpane
.pollstableborder
.sectiontableheader
.smalldark
.button
.inputbox

/**com_registration**/
.componentheading
.contentpane
.inputbox
.button

/**com_search**/
.componentheading
.contentpaneopen
.inputbox
.button
.searchintro
.small
.highlight

/**com_user**/
.componentheading
.inputbox
.button
.row1
.row2

/**com_weblinks**/
.componentheading
.contentpane
.contentdescription
.sectiontableheader
.tabclass1
.tabclass2
.small
.category
.inputbox

/**com_wrapper**/
.contentpane
.componentheading
.wrapper

/**includes/frontend**/
.moduletable
.newsfeed
.module
.message

/**includes\HTML_toolbar.php**/
.toolbar

/**includes\joomla.php**/
.profiler
.item
.small
.back_button
.buttonheading
.tab-page
.tab
.inputbox

/**includes\joomla.xml.php**/
.paramlist
.editlinktip
.text_area
.inputbox

/**includes\pageNavigation.php**/
.inputbox
.pagenav


/**includes\pathway.php**/
.pathway

/**includes\js\dtree\dtree.js**/
.dtree
.dTreeNode
.node
.clip

/**includes\patTemplate\tmpl\forms.html**/
.message
.tooltip
.tab-page
.tab
.expander

/**mambots\content\mosimage.php**/
.mosimage_caption
.mosimage

/**mambots\content\mospaging.php**/
.pagenavcounter
.pagenavbar
.contenttoc
.toclink

/**mambots\content\mosvote.php**/
.content_rating
.content_vote
.button

/**modules\mod_latestnews.php**/
.latestnews

/**modules\mod_login.php**/
.button
.inputbox

/**modules\mod_mostread.php**/
.mostread

/**modules\mod_mostread.php**/
.poll
.pollstableborder
.button

/**modules\mod_mostread.php**/
.syndicate
.syndicate_text

/**modules\mod_search.php**/
.inputbox
.button
.search
Có gì thiếu các bác thêm vào nhé !

Re: J css !

Posted: Mon May 08, 2006 5:54 am
by thegioiphatminh

Re: J css !

Posted: Mon May 08, 2006 7:15 pm
by Baby
Hỏi phát để tăng post cái đe...Vô joom  lâu rùi mà Post ít quá hén.
Bà con nào có tài liệu đã dịch  Việt nam về vấn đề file css_template ,như là phần hiển thị cho Module là ở đâu,phần cho menu là ở đâu,phần cho title,phần cho item text là ở đâu...Hổng phải em hổng biết tí gì mà em cứ mò mò,hông nắm chắc cấu trúc nên nhiều lúc mò lâu quá...