Page 1 of 1

Lỗi khi add template

Posted: Thu Jul 14, 2011 3:59 pm
by daochich13
Hi mọi người,

Mình cài đặt Joomla 1.5, sau đó add cái template down trên mạng về nhưng không thể nào cài đặt được. Bị báo thiếu file, mọi người giúp mình fix lỗi này được không?
Lỗi :JInstaller::install: File '/home/muabanxe/public_html/jo/tmp/install_4e1f125238340/21599/params.ini' does not exist.
http://www.mediafire.com/?8irq3pace7ad7xu
Mình rất cảm ơn.

Re: Lỗi khi add template

Posted: Fri Sep 23, 2011 8:40 am
by hkhoa
File params.ini không tồn tại.
/home/muabanxe/public_html/jo/tmp/install_4e1f125238340/21599/params.ini

Re: Lỗi khi add template

Posted: Wed Jun 20, 2012 7:58 am
by truonglychoi
Bạn có thể vào file template.xml rồi xóa cái dòng khai báo cái file trong gói cài đặt đi.