Page 1 of 1

Giúp đở về template joomla 1.5

Posted: Wed May 23, 2012 2:32 am
by tinhlabui123a
Mình đang làm trang bán hàng. Nhưng template này thiếu cái possition show sản phẩm ra trang chủ. Mình không biết cách thêm position vào đó cũng như vị trí đặt position. Bạn nào Pro có thể giúp mình thêm position để mình show sản phẩm ra trang chủ với. Mình sẻ cảm kích rất nhiều.hixhix

Template mình đã đính kèm: