Page 1 of 1

1 Module xuất hiện nhiều vị trí với tham số khác nhau

Posted: Wed Jul 05, 2006 7:51 am
by minhducit
Các bác cho hỏi làm thế nào để có thể load 1 module của mình tại nhiều vị trí trên trang với các tham số khác nhau.
(Em vẫn dùng hàm mosLoadModules( 'right', -1 ); để load module tại 1 vị trí)
Ví dụ: Load module MODULE1 tại vị trí VITRI1 với tham số THAMSO = 1
        Load module MODULE1 tại vị trí VITRI2 với tham số THAMSO = 2
        Load module MODULE1 tại vị trí VITRI3 với tham số THAMSO = 3
.........

Cám ơn các bác rất nhiều..  :)

Re: 1 Module xuất hiện nhiều vị trí với tham số khác nhau

Posted: Wed Jul 05, 2006 7:57 am
by quocnht
mosLoadModules( 'right', -1 );

mosLoadModules( 'right', 1 );

mosLoadModules( 'right', -2 );

....

Cho mấy cái này vô template.

Mà ý đồ của bác là gì vậy. Sao nó tăm tối quá.

Re: 1 Module xuất hiện nhiều vị trí với tham số khác nhau

Posted: Wed Jul 05, 2006 8:04 am
by minhducit
Bác Quốc hiểu sai ý em rồi. Nếu làm như bác tức là mình chỉ load Module ở vị trí Right theo các định dạng khác nhau.

Em ví dụ: Mình có module ContentListing để đưa nội dung theo Category.
Trên 1 trang của mình có 3 vị trí Right, Left, Center đều gọi đến Module này nhưng với các Category khác nhau (tức là tham số Category người dùng đưa vào khác nhau.) thì phải làm thế nào.

Mong các bác giúp đỡ.

Re: 1 Module xuất hiện nhiều vị trí với tham số khác nhau

Posted: Wed Jul 05, 2006 8:14 am
by quocnht
À, Vô mục quản lý module copy thành 3 module cho nó ở 3 vị trí.

Re: 1 Module xuất hiện nhiều vị trí với tham số khác nhau

Posted: Wed Jul 05, 2006 8:16 am
by minhducit
:) đúng là em không để ý chữ Copy ở chỗ quản lý module.
Cám ơn anh nhiều .