Page 1 of 1

Thay hình ảnh trong template!!!

Posted: Mon Mar 18, 2013 3:26 pm
by tuyen_pro_vip
các bạn ơi! giúp mình với!

mình muốn thay 1 hình ảnh trong Template. mình đã vào thư mục template, images rồi copy and replace file ảnh đó bằng 1 file ảnh khác có kích thước, tên, dạng file giống hệt file cũ nhưng khi mở website lên thì vẫn là hình cũ.

Mong mọi người chỉ giùm, mình mới học nên chưa hiểu gì cả! :( :( :(