Cần giúp lấy User API

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

Post Reply
thangpham21
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Mon Jun 10, 2019 10:36 am

 Cần giúp lấy User API

Post by thangpham21 » Mon Jun 10, 2019 10:40 am

Chào forum, mình có một dự án mới mà chỉ có quyền access vào admin của site joomla thì có cách nào để mình chỉ cài plugin vào mà có thể lấy được danh sách user của site qua api được không ạ ?

User avatar
ltheme
Joomla! Guru
Joomla! Guru
Posts: 608
Joined: Wed Dec 04, 2013 2:43 pm
Location: US
Contact:

Re:  Cần giúp lấy User API

Post by ltheme » Thu Aug 08, 2019 9:30 am

You can create new Component.

In this component, you create PHP file, access database and select all users from table "[prefix]_users"
After that, you can create array to render it to json as open API. Add token key for security issue with your user list.
Steve (Mr.) - fan of Joomla! CMS.
https://ltheme.com/joomla-templates/ <= Free Joomla! 3.x templates.
https://ltheme.com/free-one-page-joomla-templates/ <= Free Onepage Joomla! templates
^Compatible with Joomla! 3.x and Joomla! 4


Post Reply

Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”