Page 1 of 1

Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Posted: Sun Apr 29, 2012 12:16 am
by SOLDIER801
Redirect 301 là cách thức chuyển hướng trang web hoặc thay đổi 1 URL, đây là một công việc mà các SEOer và Developer thường xuyên làm. Redirect 301 có thể xuất phát từ những nhu cầu sau:

a. Chuyển hướng toàn bộ website từ tên mền A sang tên miền B, 1 thư mục A sang 1 thư mục B hoặc 1 trang web A (web page - Url 1) sang trang web B (web page khác - Url 2).

b. Thay đổi URL thông thường, kém thân thiện thành 1 URL thân thiện với người dùng và Search Engine (URL Friendly).

c. Thông báo với người dừng và SE biết URL 1 không còn sử dụng và đã chuyển hoàn toàn sang URL 2 nhằm tránh gây ra những liên kết gãy.

d. Chuyển hướng trang web trong trường hợp 2 trang trùng lắp nội dung (duplicate content)

e. Phục vụ cho các mục đích riêng khác của SEOer và Developer.


Image


Rediect trang web có 2 dạng:

- Redirect 301: Tham số truyền thông báo cho SE biết URL 1 sẽ chuyển sang URL 2 vĩnh viễn, có nghĩa là tất cả những thế mạnh của URL 1 sẽ chuyển hết sang URL 2 (Cách này SEOer thường dùng, có giá trị).

- Redirect 302: Tham số truyền thông báo cho SE biết URL 1 sẽ chuyển tạm thời sang URL 2 (Temporary, cách này không có ý nghĩa trong SEO).Cách thức redirect 301 được thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau:

1. Redirect dùng ngôn ngữ HTML

Code: Select all

PHP Code [HVIT] :
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://[spam].net">
Cách này rất thủ công, và đặc biệt mất công với những trang thay đổi đồng loạt rất nhều URL. Mặt khác cách này được khá nhiều spammer lợi dụng để đánh lạc hướng SE. Chúng tập trung tối ưu hoá một trang rất tốt, sau đó redirect trang đó tới 1 trang khác có nội dung không liên quan (tất nhiên là theo mục đích riêng). Google biết điều đó, chính vì vậy không nên quá lạm dụng kỹ thuật này.


2. Redirect 301 dùng ngôn ngữ PHP

Code: Select all

Code :
<? 
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
header("Location: http://www.[spam].net"); 
?>
3. Redirect 301 dùng ngôn ngữ ASP

Code: Select all

Code :
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response.Status="301 Moved Permanently" 
Response.AddHeader "Location","http://www.[spam].net/" 
%>
4. Redirect 301 dùng ngôn ngữ ASP.NET

Code: Select all

Code :
<script runat="server"> 
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { 
  Response.Status = "301 Moved Permanently"; 
  Response.AddHeader("Location","http://www.[spam] .net/"); 
} 
</script>
5. Redirect 301 dùng ngôn ngữ JSP (Java Server Page)

Code: Select all

Code :
<% 
response.setStatus(301); 
response.setHeader( "Location", "http://www.[spam] .net/" ); response.setHeader( "Connection", "close" ); 
%>
6. Redirect 301 dùng ngôn ngữ PERL

Code: Select all

Code :
$q = new CGI; print $q->redirect("http://www.[spam] .net/");
7. Redirect 301 dùng ngôn ngữ Ruby on Rails

Code: Select all

Code :
def old_action 
headers["Status"] = "301 Moved Permanently" 
redirect_to "http://www.[spam] .net/" 
end
8. Redirect 301 dùng IIS 7.0

Code: Select all

Code :
<configuration>  
 <system.webServer>   
  <rewrite>    
   <rules>     
   <rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">      
    <match url=".*" />      
     <conditions>       
      <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^[spam].net$" /> 
     </conditions>      
       <action type="Redirect" url="http://www.[spam] .net/{R:0}"
        redirectType="Permanent" />    
   </rule>    
   </rules>   
  </rewrite>  
 </system.webServer> 
</configuration>
9. Redirect 301 dùng tập tin .htaccess

a. Tập tin .htaccess là gì ?

htaccess là một tập tin cấu hình đặc biệt, htaccess cho phép bạn thay đổi cách hoạt động của máy chủ Apache ở tầng thư mục. Tập tin htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó, nó sẽ có tác dụng cho thư mục đó và tất cả các thư mục con. Một trong những ứng dụng phổ biến của htaccess là cho phép viết lại đường dẫn URL (rewrite URL).

b. Cài đặt tập tin .htaccess

Điều đầu tiên là bạn phải đảm bào chắc server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để áp dụng redirect 301. Sau đó bạn phải tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các trang web của bạn. Nếu như bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải chắc chắn rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.


Người sử dụng Windows sẽ không thể tạo được tệp tin .htaccess vì tệp tin đặc biệt này không chứa tên, nó chỉ chứa tên của phần tên mở rộng. Vì thế bạn hãy tải tệp tin text bất kỳ trong window rồi tải lên server qua FTP rồi đổi tên trên sever.


Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy cẩn thận đừng thay đổi nếu như bạn không chắc, tốt nhất hãy sao lưu một bản để phòng trường hợp cần thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

c. Cách thức sử dụng .htaccess

- Cài đặt cơ bản:

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine On 
RewriteBase /
- Redirect 301 cơ bản

Code: Select all

Code :
redirect 301 /old/index.htm http://www.[spam].net/forum.htm
- Thay đổi phần mở rộng của file: Chuyển từ /forum.php sang URL mới /forum.html

Code: Select all

Code :
RedirectMatch 301 (.*)\.php$ http://www.example.com$1.html
- Chuyển từ http://www.[spam].net sang [spam].net

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} .
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^[spam]\.net
RewriteRule (.*) http://[spam].net/$1 [R=301,L]
- Chuyển từ [spam].net sang http://www.[spam].net

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^[spam].net [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.[spam].net/$1 [L,R=301]
- Chuyển từ [spam].net/index.php sang [spam].net/

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
# index.php to /
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /.*index\.php\ HTTP/
RewriteRule ^(.*)index\.php$ /$1 [R=301,L]
- Chuyển toàn bộ site đến tên miền mới

Code: Select all

Code :
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on 
RewriteRule (.*) http://www.[spam].net/$1 [R=301,L]
- Chuyển toàn bộ trang trong 1 thư mục (congcuseo) đến 1 trang mới (lamseo.php)

Code: Select all

Code :
RewriteRule ^congcuseo(.*)$ /lamseo.php [L,R=301]
Theo [spam].net

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sat May 05, 2012 1:58 pm
by thanhcars
Mình vào thegioiseo và theo link của bác thanhphu sang đây và đã được đọc bài viết này. Vỡ ra được nhìu đìu. Thank chủ pic và bác thanhphu nhé

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sun May 06, 2012 4:31 am
by vanlanh52
khaimaocau4 wrote:Một bài viết rất hữu ích! Nhưng việc redirect này phục vụ cho seo cũng phải đảm bảo 1 số điều kiện: ví dụ như những url có cùng nội dung thì sẽ tốt hơn và đảm bảo giữ đc pr và index :)
redirect cũng chỉ dùng trong trường hợp bất khả kháng thôi, ví dụ như làm lại source cho website hoặc thay đổi domain của web

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sun May 06, 2012 6:01 am
by SOLDIER801
thanhcars wrote:Mình vào thegioiseo và theo link của bác thanhphu sang đây và đã được đọc bài viết này. Vỡ ra được nhìu đìu. Thank chủ pic và bác thanhphu nhé
Cảm ơn bác đã đọc bài viết.
Củng như bác vanlanh52 đã nói trường hợp Redirect 301 là chỉ dùng cho các trường hợp bất khả kháng như thay đổi source và URL chỉ mục.

Mình khuyên bác không nên lạm dụng Redirect 301 nhiều nó sẽ khống tốt cho bạn khi SEO.

Nếu bạn sử dụng joomla Redirect 301 bằng .htaccess thì vào đây tham khảo thêm nha: http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=171&t=714717

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sat May 12, 2012 3:55 am
by tomytran
.
☛ Đúng là bài viết hay, tổng hợp đầy đủ, chỉ tiếc rằng ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG CÓ NÚT +1 hoặc Like.

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sun May 20, 2012 11:16 am
by SOLDIER801
Cái này thì đương nhiên rồi,Nếu tốt nhất là code tương thích được và giữ được nguyên là nhất à,có điều dân quảng cáo mình thấy họ cũng hay chuyển hướng linh tinh tới các trang khác để tăng traffic à...
Nếu họ làm vậy thì sẽ dễ bị rơi vào sandbox của GG đó bác, đừng nên bắt chước làm theo vì hiện giờ GG nó đang chém đẹp những SEOer tiêm quá liều :D

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Wed May 30, 2012 3:08 am
by zay_o
nguyenmaivang wrote:
Cái này thì đương nhiên rồi,Nếu tốt nhất là code tương thích được và giữ được nguyên là nhất à,có điều dân quảng cáo mình thấy họ cũng hay chuyển hướng linh tinh tới các trang khác để tăng traffic à...
Muốn tăng traffic thì có thể dùng popup được, còn redirect như vậy ko tốt cho seo chút nào cả

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Mon Jun 04, 2012 3:27 pm
by MrReal
nguyetanh2012 wrote:popup mình nghĩ cũng không hẳn là tốt à,301 thì nếu dùng khéo vẫn được.
Popup vẫn dùng được tốt đó bạn, vì chúng ta làm SEO để làm gì => cũng là để đưa khách hàng đến với sản phẩm của chúng ta. Popup là một công cụ đưa khách hàng và visistor đến với sản phẩm của chúng ta một cách hiệu quả đấy bạn.

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Tue Jun 05, 2012 7:37 am
by l3unny
Thanks bạn đã chia sẻ ^^

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Wed Jun 06, 2012 1:13 pm
by SOLDIER801
Hi, không có gì. Mình đọc trên [spam].net thấy hay nên mình chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo. :D

Bạn nào sử dụng Joomla tham khảo cách Redirect 301 cho Joomla tại đây: http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=171&t=714717

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Tue Aug 14, 2012 6:54 am
by quyco
Cảm ơn chủ topic, bài viết rất hay

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sat Aug 18, 2012 4:57 pm
by truonglychoi
THANK NHIEU.BAIF NAYF HAY WA DUNG THU MINH DANG CAN

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Fri Sep 07, 2012 6:22 am
by SOLDIER801
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sắp tới có bài hay mình sẽ post cho mọi người cùng nhau tham khảo. :D

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Tue Nov 20, 2012 2:34 pm
by phongcachso
Cảm ơn bác nhiều, bài viết của bác rất hữu ích cho những người mới học joomla như em :)

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Wed Jan 23, 2013 9:40 am
by laptrinhjoomla
chủ thớt ơi cho hỏi mún redirect toàn bộ link hư về trang chủ của mình thì làm như thế nào ?

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Thu Mar 14, 2013 4:26 am
by mymother
Những chia sẽ rất có giá trị, thank bạn!

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Thu Apr 11, 2013 4:29 am
by alexrianz
Theo mình thấy thì nếu có redirect cũng ko nên dùng kiểu HTML này. Hình như nó chậm lắm thì phải.

Code: Select all

<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://[spam].net">

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Wed Jul 31, 2013 7:11 pm
by saosangmo
các bạn cho mình hỏi redirect mặc định của Joomla dùng thế nào vậy Components -> Redirect.
Ví dụ, mình có 1 expired URL dạng:
http://lonuongcongnghiep.com/goc-tu-van ... nuong.html
Giờ muốn chuyển sang
http://lonuongcongnghiep.com/hoi-dap/78 ... khong.html

Trong phần Redirect mình đã add source là URL trên và destination là URL dưới mà không được.

thansk

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sun Apr 06, 2014 3:03 pm
by cuongddk_uit_k3
btv_bk wrote:Redirect 301, hiện nay chỉ để tham khảo, không nên lợi dụng quá mức. Nếu bạn không muốn gặp phiền phức sau này
Không hiểu rõ lắm , phiền phức gì bạn ? nói rõ được không

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Tue Jul 22, 2014 9:53 pm
by niitpro
cuongddk_uit_k3 wrote:
btv_bk wrote:Redirect 301, hiện nay chỉ để tham khảo, không nên lợi dụng quá mức. Nếu bạn không muốn gặp phiền phức sau này
Không hiểu rõ lắm , phiền phức gì bạn ? nói rõ được không
Nếu làm website quan trọng và nghiêm chỉnh bạn cần note lại tất cả các redirect để sau này nâng cấp, chuyển đổi website thì nhớ mà redirect lại, nếu dùng nhiều quá mà ko quản lý đc thì bị lỗi 404, not found dẫn tới giảm giá trị trang web

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang

Posted: Sat Aug 02, 2014 12:09 pm
by vietnamit
Cho mình hỏi chút,làm sao để không chuyển bot truy cập nhỉ? Chỉ chuyển người dùng

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Posted: Mon May 23, 2016 8:06 am
by miulyforum
Thanks chủ thớt nhiều ! Đang tìm hiểu cái này ^^.

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Posted: Sat Jun 25, 2016 9:23 am
by himlamcholonq6
Mình có nghe là có tool cài vào joomla là rút gọn được URL, Vậy cho hỏi là có ai biết cái tool này gọi là gì không?
Cái này có mất tiền mua không? Cảm ơn cả nhà.

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Posted: Fri Jul 01, 2016 1:56 am
by seotheanhgroup
Cảm ơn pác nhiều. xưa giờ em toàn làm trong host không ah! kiến thức rất bổ ích

Re: Redirect 301 -Cách thức chuyển hướng, thay đổi URL trang web

Posted: Fri Nov 18, 2016 2:34 am
by FellowHuynh
Cảm ơn về bài viết rất hay: Redirect 301 hay còn gội Chuyên tiếp 301 nên được sử dụng khi một trang web được chuyển tới một tên miền mới để các công cụ tìm kiếm nhanh chóng cập nhật lại chỉ mục của họ và về mặt lý thuyết, nó giúp giữ nguyên thứ hạng của một trang web cụ thể nào đó sau khi thay đổi đường dẫn. Còn trên thực tế, một điều có thể chắc chắn là nó giúp bạn không mất traffic và người đọc không bị rơi vào trang báo lỗi 404 “Trang không tìm thấy”.