Page 1 of 1

Web bị lỗi lạ, có ai gặp Lỗi này không ạ ???

Posted: Thu Dec 04, 2014 2:50 pm
by himlamcholonq6
Image
Web em bi mắc lỗi là dòng chữ của tiêu đề trên thanh menu trang bị nhảy xuống dòng. Xim mọi người chỉ cách khắc phục lỗi này với ạ.

Re: Web bị lỗi lạ, có ai gặp Lỗi này không ạ ???

Posted: Thu Dec 04, 2014 2:57 pm
by himlamcholonq6
Sao mình up hình lên đây không được nhỉ? có ai chỉ giúp ko\?

Re: Web bị lỗi lạ, có ai gặp Lỗi này không ạ ???

Posted: Thu Dec 18, 2014 2:30 pm
by himlamcholonq6
Phát hiện ra lỗi này rồi các Bác, chia sẽ cho các bạn nào gặp phải lỗi "dòng chữ trên thanh tiêu đề nhảy xuống dòng" ko phải lỗi do site mà là do trình duyệt googlechrome thay đổi.
PS: Sửa lỗi này cũng hơi bị cực đấy nhé.