Page 1 of 1

Phần quản trị bài viết joomla bị lỗi

Posted: Sat Apr 25, 2015 7:15 am
by phattrienweb
Image
Xin hỏi diễn đàn web mình bị lỗi gì vậy. Khắc phục nó như thế vào ạ
Cảm ơn nhiều

Re: Phần quản trị bài viết joomla bị lỗi

Posted: Thu Apr 30, 2015 6:04 pm
by hungkhanggl
Update lên Joomla 3.4.1 đi bạn, bản đó quá cũ rồi và không còn được hỗ trợ nữa!

Re: Phần quản trị bài viết joomla bị lỗi

Posted: Fri May 01, 2015 3:35 am
by phattrienweb
hungkhanggl wrote:Update lên Joomla 3.4.1 đi bạn, bản đó quá cũ rồi và không còn được hỗ trợ nữa!
Thanks Bác Hùng Khangg mình không biết là bản của mình xài đã quá cũ, lên đây học hỏi thêm, mình phải nhờ dịch vụ update lên đời thôi.