Page 1 of 1

Cần xin mã nguồn joomla onepage

Posted: Mon Oct 19, 2015 7:59 am
by tivanvodich
Công ty mình sắp có một dự án tương tự như onepage mà mình k có sourcode nào tương tự thể để vọc, bạn nào có thì share mình với, mình hứa sẽ không public ra ngoài đâu, thanks

Re: Cần xin mã nguồn joomla onepage

Posted: Tue Oct 20, 2015 11:54 am
by JOOservices
Onepage bản chất nó cũng như mọi thứ khác thôi. Chỉ khác là dùng ajax.

Re: Cần xin mã nguồn joomla onepage

Posted: Wed Oct 21, 2015 7:44 am
by tivanvodich
Bạn có không share mình với