Xây dựng cart trên thư viện

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
cyberliem
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 30
Joined: Sat Aug 22, 2015 9:03 am
Location: Singapore

Xây dựng cart trên thư viện

Post by cyberliem » Mon Nov 09, 2015 4:08 pm

Chào các bạn, người hướng dẫn,

Mình muốn hỏi một chút về joomla extension. Web thư viện của mình đã được xây dựng trên Alexdanria Book Library extension. Nay mình muốn thêm một cái cart vào để người ta có thể xin mượn nhiều sách cùng 1 lúc. Khi bấm checkout thay vì bắt họ trả tiền nó sẽ gởi một cái notify tới admin để sắp xếp thời gian nhận sách. Mình thử dùng J2store extension để dựng một cái cart, nhưng J2store chỉ tích hợp với joomla article, còn cái component-->Alexandria Book Library-->Books thì trong đó không có option để "treat as a product" để làm cart được.

Mình không biết có cách nào gộp J2 store và Alexandria Book vào để làm cái mình muốn không, hoặc ai đó có thể gợi ý mình một cái extension phù hợp hơn?

Mình cũng có thể viết code PHP để tạo một cái cart, nhưng khổ nổi là không biết làm sao can thiệp tới extension để chèn code PHP vào (mình không thông thạo lắm về Joomla). Ai biết chỉ dùm mình nhé, cảm ơn rất nhiều :D.

 
 
Locked

Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”