Lỗi không edit được bài viết

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
tivanvodich
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 112
Joined: Wed Sep 16, 2015 9:24 am
Contact:

Lỗi không edit được bài viết

Post by tivanvodich » Thu Feb 04, 2016 6:45 am

Mình vô 1 edit bài viết kia thì bị lỗi này mà chỉ có 1 bài viết đó bị lỗi thôi nha

Error

Check-out failed with the following error: The user checking out does not match the user who checked out the item.

You are not permitted to use that link to directly access that page (#250).

 
 
Locked

Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”