Chuyển sang đa ngôn ngữ thì bị lỗi-joomla3.3

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
sunrise1610
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Thu Aug 04, 2016 1:41 am

Chuyển sang đa ngôn ngữ thì bị lỗi-joomla3.3

Post by sunrise1610 » Thu Aug 04, 2016 2:29 am

Website ban đầu đang chạy mình để ngôn ngữ là all.
Nay mình chuyển sang làm đa ngôn ngữ thì phần menu cài đặt language (all) đều chuyển sang vietnam được hết, chỉ trừ menu mặc định để hiển thị ra trang chủ là không được.
Có thể cho mình biết lỗi này ntn, và cách khắc phụ nó. Cảm ơn nhiều

 
sunrise1610
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Thu Aug 04, 2016 1:41 am

Re: Chuyển sang đa ngôn ngữ thì bị lỗi-joomla3.3

Post by sunrise1610 » Thu Aug 04, 2016 4:23 am

khi chuyển menu (trang chính mặc định) sang tiếng việt thì phát sinh lỗi
The Language parameter for this menu item must be set to 'All'. At least one Default menu item must have Language set to All, even if the site is multilingual.
và không cho lưu

 

Locked

Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”