Phân quyền cho thư mục images và files trong joomla

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
tbsonblu
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Thu Sep 08, 2016 6:11 am

Phân quyền cho thư mục images và files trong joomla

Post by tbsonblu » Thu Sep 08, 2016 6:18 am

Website của mình sử dụng joomla 2.5.
Hiện tại có rất nhiều tài khoản người dùng. Bây giờ mình muốn phân quyền cho từng tài khoản khi viết bài như sau:
- Tài khoản "A" khi viết bài mới, chỉ upload và sử dụng được hình ảnh (hoặc file) trong thư mục images\A (hoặc files\A).
- Tài khoản "B" khi viết bài mới, chỉ upload và sử dụng được hình ảnh (hoặc file) trong thư mục images\B (hoặc files\B).
- Tài khoản "C" khi viết bài mới, chỉ upload và sử dụng được hình ảnh (hoặc file) trong thư mục images\C (hoặc files\C).
- Tài khoản "D" khi viết bài mới, chỉ upload và sử dụng được hình ảnh (hoặc file) trong thư mục images\D (hoặc files\D).
.v.v..
Có cách nào phân quyền được như vậy không ạ? :-[

 
 
Locked

Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”