Page 1 of 1

Lấy tin tự động từ các website

Posted: Sat Feb 25, 2017 4:36 pm
by NTQuan
Có anh chị em nào trên này biết làm thế nào không ?
Nếu được thì hoặc là cộng tác hoặc hậu tạ ...

Re: Lấy tin tự động từ các website

Posted: Sat Feb 25, 2017 5:19 pm
by zero24
Hi,

i'm sorry i don't understand your request can you please add a bit more info about the question you have.

---

Chào,

Tôi xin lỗi tôi không hiểu yêu cầu của bạn, bạn có thể xin vui lòng thêm biết thêm một chút về các câu hỏi mà bạn có.

Re: Lấy tin tự động từ các website

Posted: Mon May 01, 2017 7:03 am
by bangdaihoc
Có cách nào lấy tin từ báo dantri.com.vn về đc ko mọi người

Re: Lấy tin tự động từ các website

Posted: Thu Jul 06, 2017 8:56 am
by trinhcu
bangdaihoc wrote:Có cách nào lấy tin từ báo dantri.com.vn về đc ko mọi người
đc nhé bạn dùng plugin(Extensions) newsgrabber nhé .Hoặc có thể xem hướng dẫn tại đây :[youtube].com/watch?v=ju18zHHObtU