Page 1 of 1

[Help] Làm sao để xóa twitter

Posted: Tue Jul 11, 2017 3:32 am
by Muyeong
Image

Như hình với tiêu đề cho em hỏi ngu cái làm sao bỏ cái twitter này. Em đã mò trong temp với plugin rồi mãi chả thấy đâu :(((.

Re: [Help] Làm sao để xóa twitter

Posted: Tue Jul 11, 2017 3:34 am
by trehoada89
cùng câu hỏi, có ai giúp voiws không ạ

Re: [Help] Làm sao để xóa twitter

Posted: Fri Jul 14, 2017 3:18 pm
by trinhcu
Bạn thử vào :Extensions > Templates > Styles > nhấp vào Mẫu đang dùng

Image