Page 1 of 1

Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 9:34 pm
by Per Yngve Berg
I brukerbehandler er det to felter "Enabled" og "Activated". Begge disse er oversatt med "Aktivert". Det er forsåvidt riktig etter ordboka, men da har man to funksjoner med samme navn. Den første går på "block" feltet på bruker-tabellen, den andre på aktivering ved ny-registreringer.

Det burde vel hete "Aktiv" og "Godkjent". Er det noen som har andre forslag?

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 10:01 pm
by rued
Hehe ... den feilen var litt stygg ja, rart ingen av oss har sett den før. :)

Men det riktige blir vel 'Pålogget' og 'Aktivert', som i 1.5
Det er jo ikke nødvendigvis godkjenning av kontoer i Joomla! så det ville blitt feil å bruke.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 10:09 pm
by rued
Rettelse ... pålogget blir også feil, er en endring her ser jeg ... tenker ...

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 10:20 pm
by rued
OK, har den nå ... :)

Enabled = Aktivert (Konto kan "slås av og på" med denne)
Activated = Bekreftet (Angir om konto/e-post er bekreftet)

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 10:25 pm
by Per Yngve Berg
Enabled = Aktiv
Activated = Bekreftet

Da blir det perfekt. Aktivert blir mer en hendelse i fortid, mens "Aktiv" er en status.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 10:29 pm
by rued
Feil ... Det angir hvorvidt brukerkonto er aktivert eller ikke, ikke om bruker er aktiv eller inaktiv. ;)

Det meste er forøvrig på tull med knapper og valg på denne siden, og alt må nok ses over her som en helhet. I toppmeny brukes det f.eks. blokkering som betegnelse på dette (aktivering).

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 10:34 pm
by kncarlsen
Alt der må gåes over da det ikke er harmoni hverken mellom ikoner, nedtrekkslister eller statusvisning.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Mon Feb 28, 2011 11:06 pm
by rued
Ny versjon lastet opp, som kan hentes ut og testes om man ønsker: http://joomlacode.org/gf/project/norweg ... iew=markup

Ble jo noen endringer: http://joomlacode.org/gf/project/norweg ... 21&r2=1627

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 11:13 am
by TDZWeb
Den nye kolonnen indikerer jo hvorvidt en konto er blokkert eller ikke. Jeg ha oversatt den med "Åpen".

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 11:22 am
by rued
Den indikerer hvorvidt en konto er aktivert eller deaktivert, på samme måte som en artikkel og alt annet innhold i systemet. Blir jo feil om du skal bruke åpen eller lukket på en artikkel også, og ordbruken bør jo være konsekvent i systemet.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 1:20 pm
by TDZWeb
rued wrote:Den indikerer hvorvidt en konto er aktivert eller deaktivert, på samme måte som en artikkel og alt annet innhold i systemet. Blir jo feil om du skal bruke åpen eller lukket på en artikkel også, og ordbruken bør jo være konsekvent i systemet.
Javel, men er det egentlig riktig å sammenligne en brukerkontos blokkeringsstatus og innholdets publikasjonsstatus. Men det er jo bare en liten fillesak, jeg bruker den "offisielle" oversettelsen uansett.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 1:39 pm
by rued
Sammenligning er riktig i den grad det er snakk om samme funksjon, som her er aktivert/deaktivert.

Vet ikke hvorfor åpen skulle bli mer riktig der ...?
Åpen/Lukket blir jo oppfattet som noe helt annet, f.eks. åpen eller lukket profil/status.

Jeg er forøvrig helt sikker på at det finnes mange andre ord og fraser som er mye mer ute på viddene, og kunne trengt mer oppmerksomhet, enn akkurat dette ordet. ;)

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 5:09 pm
by TDZWeb
Vel kan jo likeså godt fortsette diskusjonen. Kolonnen det her er snakk om der den som på engelsk heter "Enabled". Feltet viser grønn hake ("Enabled") om verdien for "Block this user" er "No". Jeg synes ikke dette lar seg oversette til norsk som "Aktivert". Siden man bruker et positivt (grønn hake) symbol for en konto som ikke er blokkert er det helt naturlig og tenke på den som åpen. Det engelske ordet Enabled betyr mer enn bare aktivert. Den kan også brukes om "noe som virker". Vi har ikke et slikt ord på norsk. Jeg fastholder at den beste oversettelsen er "åpen" som motsetning til noe som er "blokkert" eller "stengt". Ordet "Aktivert" indikerer at en handling har funnet sted som har endret statusen av kontoen til aktiv, men det er jo indikert av en annen kolonne, nemlig den som er oversatt til "Bekreftet", noe som i og for seg er greit fordi det referer til en faktisk handling som har funnet sted.

Nå er det helt sikkert andre ting i verden som er mye viktigere, men det var nå dette jeg stusset på i dag da :)

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 5:28 pm
by Per Yngve Berg
TDZWeb wrote:Ordet "Aktivert" indikerer at en handling har funnet sted som har endret statusen av kontoen til aktiv, men det er jo indikert av en annen kolonne, nemlig den som er oversatt til "Bekreftet", noe som i og for seg er greit fordi det referer til en faktisk handling som har funnet sted.
Det var det jeg prøvde å kommunisere i mitt første innlegg.

Aktiv/Passiv er en status, men aktivere/deaktivere er handlinger.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 5:41 pm
by TDZWeb
Per Yngve Berg wrote:
TDZWeb wrote:Ordet "Aktivert" indikerer at en handling har funnet sted som har endret statusen av kontoen til aktiv, men det er jo indikert av en annen kolonne, nemlig den som er oversatt til "Bekreftet", noe som i og for seg er greit fordi det referer til en faktisk handling som har funnet sted.
Det var det jeg prøvde å kommunisere i mitt første innlegg.

Aktiv/Passiv er en status, men aktivere/deaktivere er handlinger.
Riktig. Jeg beklager at jeg unnlot å referere til ditt innlegg. Jeg er enig med deg. Problemet som også påpekt tidligere er jo at status betegnelsen Aktiv kan være tvetydig (er pålogget nå?, i motsetning til inaktiv - en bruker som ikke har har vært i bruk på lenge). Semantisk sett synes jeg derfor at Åpen/Blokkert er et bedre ordpar i denne sammenhengen.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 5:42 pm
by rued
Aktivert er også en status ...
Inaktiv er ikke engang i bruk ...!

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 5:49 pm
by TDZWeb
Funksjonen for å blokkere/utestenge en bruker har ikke akkurat samme betydningen som å skru en konto av og på. At man aktivt går inn og blokkerer en bruker impliserer en årsakssammenheng. Dette må med i oversettelsen. Ellers hadde jo den originale engelske beskrivelsen vært: Turn this account on or off". Dessuten er selve aktiveringen av en konto en handling som indikeres av en annen kolonne og styres av en helt annen funksjon i systemet.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 5:57 pm
by rued
1. Dette ordet har vært brukt siden Joomla! 1.0 på samme funksjon. Gjenkjennelse i systemet er viktig mellom versjonene.
2. Dere diskuterer ord og betegnelser som ikke engang er i bruk. Skal dere diskutere ordbruk må dere ikke finne på nye ord å argumentere mot.
3. Engelsk er ikke fasit. Engelsk er ofte helt på tryne opp mot norsk dagligtale.
Funksjonen for å blokkere/utestenge en bruker har ikke akkurat samme betydningen som å skru en konto av og på.
Og forskjellen var hva sa du? Det er jo nettopp det du kan gjøre her, slå en konto av eller på. Deaktivere eller aktivere den .... eller hva man velger å kalle det!

Om du bruker Åpne blir mot-ordet Lukke (Åpen/Lukket) ...
Dessuten er selve aktiveringen av en konto en handling som indikeres av en annen kolonne og styres av en helt annen funksjon i systemet.
Vennligst oppdater din språkpakke. Den andre kolonnen er bekreftet, ikke aktivert som du hevder, og indikerer at kontoopprettelse/e-post er bekreftet.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 6:13 pm
by TDZWeb
Må innrømme at for min del er den engelske versjonen fasit. Vel vel, jeg kan helt sikkert leve med oversettelsen som den er. Har nå sagt mitt og begrunnet mine synspunkter godt nok.

Re: Oversettelse av Brukerbehandler i J1.6

Posted: Tue Mar 08, 2011 6:24 pm
by rued
Om engelsk er fasit blir det fort dårlig norsk språk, noe det da også er i veldig mange ANDRE filer ennå.

Svenskene har forøvrig valgt samme som oss ser jeg. :)