Page 1 of 1

Sökmotorvänlig omdirigering för Joomla 1.0

Posted: Wed Aug 26, 2009 2:49 pm
by Nim80
Jag vill omdirigera trafik från tibrings.se, tibrings.com och tierpsmarkis.se till tibringsmarkis.se.
Har provat med vanlig redirect 301 med .htaccess

Code: Select all

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.tibringsmarkis.se/$1 [R=301,L]
Den koden gjorde att man inte fick upp något innehåll vare sig på tibringsmarkis.se eller något av dess alias.
AdxSearch som sköter vår optimering mot google gav mig då följande kod:

Code: Select all

RewriteEngine on
 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^.:]+\.)*tibrings\.com\.?(:[0-9]*)?$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.tibringsmarkis.se/$1 [R=301,L]
Den fungerade för att omdirigera, men saboterade vårt bildspel på startsidan.

Är det någon som har ett bra förslag på vad som ska göras?
Vår kontakt på AdxSearch trodde att man måste göra en omställning i Joomla-panelen, där man talar om att det är tibringsmarkis.se som gäller och inte tibrings.com, men jag hittar ingen sådan inställning.
Notera att allt detta gäller Joomla 1.0.
Tacksam för svar.