Page 1 of 1

Advanced Module Manager v1.15.3

Posted: Wed Dec 08, 2010 5:55 pm
by sunnie
I mitt tycke en bra komponent som jag gärna vill använda mig av. Som jag rent av behöver.

Men, när jag installerat den och ska lägga till en modul upptäcker jag att allt i fältet Menytillhörighet försvinner. Således kan jag inte bestämma vilken eller vilka sidor jag ska ha visa modulen på.

Har jag missat något. Är menytillhörighet flyttad till plats jag inte hittat? :eek:

Fö önskar jag alla närvarande en trevlig kväll och stänger butiken för idag. :pop