Page 1 of 1

Artikelserie om CMS i Internetworld

Posted: Wed Oct 22, 2008 8:11 am
by felham
Internetworld har en artikelserie om CMS. En expert uttalar sig positivt om system som Joomla, medan företagen som är med som exempel inte lyckats bli lika övertygade.

http://www.idg.se/2.1085/1.187055/12-ra ... ngsverktyg
http://www.idg.se/2.1085/1.187052/vagen ... ngsverktyg
Wordpress bygger på öppen källkod, och förutom att bloggen slagit igenom med buller och bång är det enligt Leif Engström öppen källkod-trenden som förändrat marknaden för publiceringsverktyg mest de senaste åren.

– 2005 var CMS i öppen källkod en parantes. Idag tar verktyg som Joomla, Dotnetnuke och inte minst Drupal allt större marknadsandelar, även när det gäller lite större och mer kompetenta lösningar. En del av förklaringen till den här utvecklingen är sannolikt att företagen inser värdet av att själva förfoga över källkoden. Därmed blir de inte ensidigt konsultberoende. Att dessa gratisverktyg dessutom många gånger matchar produkter motsvarande 100 000 kronor eller mer är förstås heller ingen nackdel.
http://www.idg.se/2.1085/1.187073/em-mo ... ang-snabbt
http://internetworld.idg.se/2.1006/1.187074
http://www.signerat.se/website1/1.0.1.0/2/1/