Page 1 of 1

Joomla 2.5 forum

Posted: Tue Jan 24, 2012 9:38 pm
by EE Photo
Hur kommer det bli här i forumet nu när Joomla 2.5 är lanserat?

Kommer det att läggas till nya forumkategorier eller kommer man bara att döpa om Joomla 1.7 forumet till Joomla 2.5?

Re: Joomla 2.5 forum

Posted: Wed Jan 25, 2012 7:50 am
by Zello
Det är på gång!
Vi måste "Beställa" dessa ändringar av dem som jobbar med forumets struktur. Nu vill ALLA länder ha hjälp så det tar nog några dar.

Posta frågor i 1.7 delen så länge så stuvar vi om när det blir klart.

Re: Joomla 2.5 forum

Posted: Thu Jan 26, 2012 3:06 pm
by oxiepagen