Page 1 of 1

Joomla på Google+

Posted: Thu May 22, 2014 7:10 am
by icebear
Google + har ju precis som Facebook många funktioner.
En är grupper.
Jag hittade en del Joomlagrupper där på engelska.
Alla var små med få medlemmar.
Hade varit smartare att ha en enda tycker man ...
Eller varför inte slå ihop de små till en större... ?!

På svenska fanns ännu färre, så jag gjorde en ny.
https://plus.google.com/u/0/communities ... 8314108351

På Facebook finns denna engelskspråkiga grupp
https://www.facebook.com/groups/joomlanospam/