Page 1 of 1

mapipiya tano ra ranao?

Posted: Sun May 13, 2007 5:40 am
by mali3564
Assalamu alaikom mapipiya tano san...tonae mapya a balita sa ranao..?

Re: mapipiya tano ra ranao?

Posted: Mon May 14, 2007 12:32 pm
by wyzemoro
mali3564 wrote:
Assalamu alaikom mapipiya tano san...tonae mapya a balita sa ranao..?
mapiya den .. Inshallah. masamok baden so eleksyon.  ;D

Re: mapipiya tano ra ranao?

Posted: Sun Aug 26, 2007 8:02 am
by j4l4ni
inshallah aki pagaria,

naino ka igira adun a oras ka na malo nga bo sirapa a http://www.ranaw.com ka di ami anan di galubukun. madakul pun a korang san a mga tuladan sa ranaw/ranao.

Re: mapipiya tano ra ranao?

Posted: Mon Oct 29, 2007 9:04 am
by j4l4ni
Ito rin ow. RANAO or MARANAO

Re: mapipiya tano ra ranao?

Posted: Fri Jan 04, 2008 11:05 am
by ultimoAdios