Page 1 of 1

Göra "items" översättningsbart

Posted: Wed Jul 14, 2010 5:45 am
by lollov
Hej
Jag behöver göra ordet "items" översättningsbart så att jag kan använda det i flera språk. Vet någon hur koden ska skrivas?

if ($total > 0) $totalString = '(<strong>'.$total.'</strong> items)';
else $totalString = "(<strong>0</strong> items)";

Något med <?php echo JText::_('ITEMS'); ?> antar jag, men hur ska koden bli?

Hela avsnittet skrivs så här:

<?php
if (isset($_SESSION['cart'])) $cart = $_SESSION['cart'];
$total = 0;
if (isset($cart)) {
foreach($cart as $key => $item) {
$total += $item['quantity'];
}
};
if ($total > 0) $totalString = '(<strong>'.$total.'</strong> items)';
else $totalString = "(<strong>0</strong> items)";
if ($total > 0) $cart = "-full";
else $cart = "";
?>

tack

Lollo

Re: Göra "items" översättningsbart

Posted: Thu Jul 15, 2010 3:11 pm
by Zello
Skriv så här där du vill ha ett ord som går att styra via språkfilen.
JText::_( 'DEN TEXT DU VILL OVERSATTA' )

I språkfilen skriver du nu:
DEN TEXT DU VILL OVERSATTA = Den text du vill översätta

Språkfilen måste följa namngivningen på komponenten/modulen/pluggen. Om du tittar i språkmappen så ser du strukturen på det.

Koden bör väl bli så här:
if ($total > 0) $totalString = '(<strong>'.$total.'</strong> JText::_( 'ITEMS' ))';

och raden i språkfilen.

ITEMS = vad du vill att det ska vara :)

Re: Göra "items" översättningsbart

Posted: Thu Jul 15, 2010 4:32 pm
by Per Yngve Berg
if ($total > 0) $totalString = '(<strong>'.$total.'</strong>'. JText::_( 'ITEMS' ).')';

Du måste använda concatenate ("." i php)

Re: Göra "items" översättningsbart

Posted: Thu Jul 15, 2010 5:08 pm
by Zello
Tack Per Yngve!
"Brukar" missa dem :(

Re: Göra "items" översättningsbart

Posted: Thu Jul 15, 2010 5:11 pm
by lollov
Ja, det stämmer - "Joomla Virituos" - det fungerar. Hur får jag till ett mellanrum, med ex ett "&nbsp;", framför "ITEMS" i koden? Testar men får felmeddelanden hela tiden. Stort tack (lär återkomma)

Re: Göra "items" översättningsbart

Posted: Thu Jul 15, 2010 6:29 pm
by Per Yngve Berg
if ($total > 0) $totalString = '(<strong>'.$total.'</strong>&nbsp;'. JText::_( 'ITEMS' ).')';

Re: Göra "items" översättningsbart

Posted: Thu Jul 15, 2010 7:02 pm
by lollov
Mycket bra! Stort tack