Page 1 of 1

Flera språk i AdsManager - kategorier

Posted: Wed Oct 19, 2011 11:08 am
by dankken
Kör Joomla 1.7 med AdsManager 2.6.5

Sidan jag knåpar med kommer att vara på finska, svenska, och engelska.
Jag har fått översatt allt så det fungerar, förutom kategorierna (i adsmanager).

Vet nån hur/var man kunde fixa till detta?

T.ex. en kategori är kläder... skulle då vilja ha denna så kläder syns på svenska, clothes på engelska, vaatteet på finska, men att de ändå skulle vara "connected" (dvs ha samma innehåll).


Bilden här berättar kanske bättre:
Image