Page 1 of 1

Någon som möjligen har jobbat med Huru Helpdesk?

Posted: Wed Jan 25, 2012 1:20 pm
by magnusd
Någon som möjligen har jobbat med Huru Helpdesk? Har problem med översättningen till svenska. Får inte svenska tecken i de bekräftelsemail som skickas ut.

Hälsningar
Magnus

Re: Någon som möjligen har jobbat med Huru Helpdesk?

Posted: Thu Jan 26, 2012 9:30 am
by magnusd
Hittade lösningen och svarar mig själv. Kanske besparar jag någon annan letandet.

i /components/com_huruhelpdesk/helpers/head.php

Leta upp:

//setup the mailer & create message
$mail =& JFactory::getMailer();
$config =& JFactory::getConfig();
$mail->addRecipient($to);
$mail->setSender($sender);

Lägg till följande tre rader

$subject = html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$mail->setSubject($subject);
$body = html_entity_decode($body, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $mail->setBody($body);

Magnus